Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Clarivate Analytics | Wydział Chemii

Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Clarivate Analytics

Clarivate Analytics zaprasza na wrześniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących wyszukiwania cytowań do publikacji, poprawiania błędów w rekordach cytowania, zbierania dorobku autorów powiązanych z daną instytucją. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

  • jak wyszukać wszystkie cytowania do publikacji?
  • jak poprawić błędy w rekordach i zgłosić brakujące cytowania?
  • jak zebrać pełen dorobek wszystkich autorów powiązanych z instytucją?

Po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email z zaproszeniem, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Szczegółowy plan szkoleń:

Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
18 września 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
22 września 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
19 września 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
25 września 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

Web of Science - wyszukiwanie nazwy instytucji
19 września 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
25 września 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się

Nowości na platformie Web of Science
26 września 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się