Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydentów Miast Trójmiasta | Wydział Chemii

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydentów Miast Trójmiasta

 
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2017/2018 rok - dla wybitnych studentów i doktorantów. 
Termin składania dokumentów do15 października br.*
 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska 
Termin składania dokumentów do 15 października br.* na stypendia roczne i jednorazowe
 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów
Termin składania dokumentów do 5 października br.*
 
Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu
Termin składania dokumentów
- studenci do 15 października br.*
- doktoranci od 1 października do 10 listopada br.*
 
*Wszystkie terminy są terminami przesyłania dokumentów do urzędów.