Komunikat w sprawie zamówień na odczynniki oraz drobne wyposażenie laboratoryjne (w tym materiały laboratoryjne zużywalne). | Wydział Chemii

Komunikat w sprawie zamówień na odczynniki oraz drobne wyposażenie laboratoryjne (w tym materiały laboratoryjne zużywalne).

Komunikat w sprawie zamówień na odczynniki oraz drobne wyposażenie laboratoryjne (w tym materiały laboratoryjne zużywalne).

 

Dział Zamówień Publicznych UG, w ramach nadzoru nad realizacją zamówień, o których mowa poniżej, przypomina, że zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UG nr 96/R/13 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii, z dniem 29.10.2013 r. utworzony został Zespół Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej, którego zadaniem jest  obsługa Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Oceanografii i Geografii oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, w zakresie zamówień i zaopatrzenia w szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne, drobne wyposażenie laboratoryjne oraz w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

 

Zapotrzebowania na zakup ww. szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz drobnego wyposażenia laboratoryjnego kierowane być winny właśnie do ww. Zespołu, który opracowuje i przesyła do DZP wnioski o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie.

 

Z tych też względów Kierownicy projektów realizowanych w ww. jednostkach organizacyjnych (wydziałach eksperymentalnych), zamierzający do realizacji projektu zakupić ww. asortyment - po zaopiniowaniu  przez DZP przedstawionych przez nich Planów zamówień publicznych (wydatków) do zrealizowania w ramach danego projektu (w oparciu o obowiązującą procedurę zarządzania projektami) -  winni niezwłocznie zgłosić się do Zespołu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej celem przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania (ewentualnie włączenie ich zapotrzebowań do wniosków zbiorczych).

 

Wszystkich Kierowników projektów, którzy do tej pory nie zgłosili swoich zapotrzebowań na szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne oraz drobne wyposażenie laboratoryjne do ww. Zespołu, uprzejmie proszę o niezwłoczny kontakt z tą jednostką.

 

                                                                                  Z poważaniem

 

                                                                         Aneta Budrewicz – Góralczyk

                                                                Kierownik Działu Zamówień Publicznych

                                                                            Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Poniżej dane kontaktowe do Zespołu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej:

 

Kierownik

Zespołu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej:

mgr Adam Werner

telefon: (58) 523 52 68 , e-mail: adam.werner@ug.edu.pl

 

Pracownicy ZZiOT :

 

Monika Zarzycka telefon: (58) 523 52 67 , e-mail: monika.zarzycka@ug.edu.pl

Mariusz Musiał telefon: (58) 523 52 64 , e-mail: mariusz.musial@ug.edu.pl

Krzysztof Błonko telefon: (58) 523 52 72 , warsztat mechaniczny

mgr Joanna Jętczak  telefon: (58) 523 52 67 e-mail: joanna.cichocka@ug.edu.pl

Robert Hass telefon: (58) 523 52 70 , elektryk

Piotr Koszeluk telefon: (58) 523 52 66 , e-mail: piotr.koszeluk@ug.edu.pl

mgr Piotr Leszczyński telefon: (58) 523 54 59 , pracownia szkła

mgr Zygmunt Liszek telefon: (58) 523 54 60 , stolarnia

Janusz Pawłowski telefon: (58) 523 54 69 , elektryk

Witalis Stańczyk  telefon: (58) 523 52 71 , elektronik

Henryk Stawski telefon: (58) 523 54 59 , pracownia szkła

Renata Zakrzewska telefon: (58) 523 52 63 , e-mail: renata.zakrzewska@ug.edu.pl

Zarządzenie JM Rektora UG nr 96/R/13
ZałącznikWielkość
PDF icon z96r13.pdf77.3 KB