Stypendia prezydenta Gdańska dla studentów | Wydział Chemii

Stypendia prezydenta Gdańska dla studentów

Do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach trzech konkursów na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest prezydent miasta Gdańsk. O stypendia mogą się starać mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz.

Nabór wniosków prowadzony jest w trzech konkursach:

  • roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańsk - stypendium naukowe przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska, zaliczyli w terminie przynajmniej drugi rok studiów stacjonarnych i w ciągu tych lat nauki mieli średnią ocen nie niższą niż 4,9 
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne - stypendium na studia zagraniczne może otrzymać student obecnie studiujący na jednej z trójmiejskich uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów i otrzymał zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą 
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia - stypendium za wybitne osiągnięcia jest przyznawane studentowi szkoły wyższej, który posiada znaczące osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, zaliczył co najmniej drugi rok studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z wymienionych konkursów można znaleźć na stronie internetowej gdansk.pl.