Stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego | Wydział Chemii

Stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej o stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego. Konkurs adresowany jest do młodych pracowników naukowych - do 35. roku życia - studentów, członków federacji nurkowych, wyróżniających się szerokimi horyzontami intelektualnymi, godną naśladowania postawą, uczciwością i pasją oraz osiągnięciami w uprawianej dziedzinie.

Zgodnie z informacjami organizatorów obszar działalności kandydata do stypendium powinien obejmować przynajmniej jedną z niżej wymienionych dziedzin:

  • nauki fizyczne
  • nauki chemiczne
  • nauki o ziemi i środowisku
  • nauki biologiczne
  • nauki przyrodnicze
  • nauki inżynieryjne i techniczne
  • nauki medyczne
  • nauki o zdrowiu
  • nauki humanistyczne: archeologia podwodna
  • nauki społeczne: pedagogika ogólna, w tym szkolenia, pedagogika i dydaktyka.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie