Fulbright-Schuman Award | Wydział Chemii

Fulbright-Schuman Award

Od 15 września do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright-Schuman Award. W ramach konkursu przyznawane są stypendia na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej.

W ramach konkursu można otrzymać stypendium, które obejmuje:

  • dla kandydatów ze stopniem doktora oraz wykwalifikowanych specjalistów – ekwiwalent w wysokości 3 000 euro miesięcznie; dla studentów studiów doktoranckich – ekwiwalent w wysokości 2 000 euro miesięcznie
  • jednorazowo 2 000 euro na pokrycie  kosztów podróży i zagospodarowania
  • wizę J1
  • podstawowe ubezpieczenie medyczne.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie WWW Fulbright-Schuman Award.