IV edycja konkursu na pracę magisterską z wiedzy o mediach "Medi@stery" | Wydział Chemii

IV edycja konkursu na pracę magisterską z wiedzy o mediach "Medi@stery"

Do 20 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu Medi@stery na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Do konkursu można zgłaszać prace napisane w języku w polskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace złożone w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu. Każda uczelnia wyższa może zgłosić w jednej edycji konkursu do pięciu prac magisterskich.

Organizatorzy konkursu przygotowali dla autorów najlepszych prac następujące nagrody:

  • I miejsce - dyplom, opublikowanie utworu drukiem przez organizatora na własny koszt, przekazanie 10 egzemplarzy wydrukowanego utworu, nagrody rzeczowe, roczne członkostwo Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
  • II miejsce - dyplom, opublikowanie fragmentów utworu w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym "Media Biznes Kultura", przekazanie 2 egzemplarzy czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura” z wydrukowanym utworem
  • III miejsce - dyplom, opublikowanie fragmentów utworu w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym "Media Biznes Kultura", przekazanie 2 egzemplarzy czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura” z wydrukowanym utworem.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest w załączniku.

Strona internetowa konkursu Medi@stery.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin konkursu298.33 KB
Plik Karta zgłoszeniowa41.76 KB