Informacja dotycząca trybu wydatkowania środków oraz sposobu opracowania dokumentów księgowych dla wybranych kategori wydatków. | Wydział Chemii

Informacja dotycząca trybu wydatkowania środków oraz sposobu opracowania dokumentów księgowych dla wybranych kategori wydatków.

Informacja dla Pracowników Uniwersytetu Gdańskiego dotycząca trybu wydatkowania środków oraz sposobu opracowania dokumentów księgowych dla wybranych kategorii.

 

Informujemy Państwa, że na mocy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, realizowane są następujące kategorie wydatków:

-art. higieniczne (zakup za pośrednictwem sklepiku UG) Firma „Drachma”.

-art. czystościowe (zakup za pośrednictwem sklepiku UG) Firma „Portal”.

-art. spożywcze (zakup za pośrednictwem sklepiku UG) Firma „Agawa”.

 

W związku z powyższym dokumenty księgowe potwierdzające realizację zamówień w powyższych kategoriach, należy opracowywać na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp oraz zarejestrować w Rejestrze udzielonych zamówień do 30 tyś. euro.

Powyższy tryb zamówienia obowiązuje do odwołania.

 

Jacek Jętczak

Zastępca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

Kierownik Sekcji Realizacji Umów

Uniwersytetu Gdańskiego