XXXIV Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki | Wydział Chemii

XXXIV Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Do 10 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XXXIV ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały złożone między 1 października 2016 r. a 30 września 2017 r. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

Celem konkursu jest:

  • podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki 
  • wymiana i porównanie doświadczeń i osiągnięć poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich 
  • propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz zadzierzgnięcie więzi pomiędzy dyplomantami a towarzystwem.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I nagroda - 5 000 zł 
  • II nagroda - 4 000 zł 
  • III nagroda - 3 500 zł 
  • trzy wyróżnienia - po 2 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie.

Strona internetowa XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki.