Aktualizacja listy osób upoważnionych do zakupu biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz polis | Wydział Chemii

Aktualizacja listy osób upoważnionych do zakupu biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz polis

Komunikat dotyczacy zakupu biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz polis

1. Zakup biletów lotniczych krajowych i zagranicznych wraz z polisami odbywa się za pośrednictwem:

•·         Sekcji Współpracy Międzynarodowej (International Office)  – bilety zagraniczne i polisy dla pracowników, doktorantów i gości UG, którzy wystąpili do Prorektora ds. Nauki o zgodę na wyjazd.

 

            Adres e-mail: zagranica@ug.edu.pl ; adres pocztowy: 80-309 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8

 

             Kierownik SWM: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, tel. (0-58) 523 31 58, e-mail: io@ug.edu.pl, pok.515

             Mariola Katarzyna Bełczykowska, tel. (0-58) 523 23 04, e-mail: rekkg@ug.edu.pl , pok. 511

             mgr Anna Wilińska, tel. (0-58) 523 23 04, e-mail: rekaw@ug.edu.pl, pok. 511

             mgr Ewa Kraska, tel. 523 24 60, e-mail: rekek@ug.edu.pl , pok. 512

             mgr Sylwia Heltman, tel. (0-58) 523 24 60, e-mail: odi@ug.edu.pl , pok. 512

 

• Osób upoważnionych na Wydziałach – bilety zagraniczne i polisy dla studentów i gości UG, bilety krajowe dla pracowników, studentów, gości UG (Koła Naukowe, recenzenci, konferencje krajowe) – pełna treść komunikatu oraz lista osób w załączniku.