Informacja Działu Zamówień Publicznych UG w sprawie podpisania umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych. | Wydział Chemii

Informacja Działu Zamówień Publicznych UG w sprawie podpisania umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych.

Informacja DZP UG w sprawie podpisania umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że przeprowadził postępowanie przetargowe na sukcesywną dostawę książek krajowych, który skierowany jest do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr A120-211-161/16/SS, została zawarta umowa na:

sukcesywną dostawę książek krajowych dla Biblioteki i jednostek organizacyjnych UG z Wykonawcą:

Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o.,
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
 

Wysokość udzielonego rabatu od ceny detalicznej netto książki, sugerowanej przez Wydawcę wynosi 35%.

W sprawie bezpośredniej realizacji umowy przedstawicielami po stronie Wykonawcy są:


p. Joanna Kotowicz tel. +48 58 347 11 25

  e-mail: biblioteki.ug@azymut.pl

Upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej, zainteresowany usługą w zakresie niniejszego postępowania, powinien mieć zapewnione źródło finansowania i jest zobowiązany do złożenia stosownego zapotrzebowania - do pobrania w wersji elektronicznej (w załącznikach).

Zapotrzebowanie należy odpowiednio wypełnić, podpisać i przesłać do:

p. Joanna Kotowicz tel. +48 58 347 11 25

  e-mail: biblioteki.ug@azymut.pl

Osobą do której należy przekazywać faktury wraz z  kopią zapotrzebowania jest Pani

Elżbieta Śpiewak - Dział Zamówień Publicznych Sekcja Realizacji Umów adres e-mail : rekesp@ug.edu.pl ,  tel. (58) 523 23 59.

Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr A120-211-161/16/SS
Przetarg nieograniczony
Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych
……………………………………………………
(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

Do faktury należy dołączyć kopię wysłanego zapotrzebowania.

ZałącznikWielkość
PDF icon umowa.pdf4.11 MB
Microsoft Office document icon zapotrzebowanie_ksiazki_2017.doc41.5 KB