KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ULGI PODATKOWEJ OD 1 STYCZNIA 2017 | Wydział Chemii

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ULGI PODATKOWEJ OD 1 STYCZNIA 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa regulacja dotycząca stosowania ulgi podatkowej.

Uniwersytet Gdański jako płatnik będzie zmniejszał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 46 zł 33 gr miesięcznie do momentu :

1. Osiągnięcia przez pracownika dochodu w wysokości 85.528 zł lub

2. Złożenia przez pracownika oświadczenia ,że za dany rok jego dochody przekroczą kwote 85.528 zł.Wtedy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie UG zaprzestanie pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 46zł 33 gr.

W razie pytań proszę o kontakt z Działem Płac pod nr tel. 2406,2471,2552.