Przydział miejsc w Domach Studencich Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Chemii

Przydział miejsc w Domach Studencich Uniwersytetu Gdańskiego

Odwoławcza Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 13 września 2017 r. przydzieliła miejsca dla obcokrajowców, małżeństw, matek z dziećmi i pokoje jednoosobowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o przyznaniu miejsc lub pokoju w domach studenckich UG zostanie podana 20 września 2017 r. w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych lub administracji DS.

Miejsca w DS UG dla studentów, którzy nie otrzymali przydziału z Wydziału lub nie złożyli wniosku do Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaną przyznane na posiedzeniu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w dniu 6 października 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone 9 października 2017 r.