fbpx Stanisław Józef Ołdziej | Wydział Chemii

Stanisław Józef Ołdziej | Wydział Chemii

Stanisław Józef Ołdziej

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 maja 2005 roku

doktor

Stanisław Józef Ołdziej

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Parametryzacja pól siłowych przeznaczonych do badania funkcji i przewidywania struktury przestrzennej protein”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński, prof. dr hab. Andrzej Koliński, prof. dr.hab. Bogdan Lesyng

Dyplom nr 463.


Gdańsk, 13 grudnia 2005 r.