Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska | Wydział Chemii

Tematyka badawcza

  • analityka i wydzielanie pozostałości zanieczyszczeń środowiska (farmaceutyki stoswanye w medycynie, weterynarii oraz w akwakulturze) w próbkach środowiskowych
  • badanie losów środowiskowych środków farmaceutycznych obecnych w środowisku (hydroliza, sorpcja)
  • ocena ekotoksykologiczna
  • analityka i wydzielanie witamin z próbek biologicznych (ultrafiltraty otrzymywane po żylno-żylnej hemofiltracji)
  • zastosowanie technologii "nano" w analizie próbek biologicznych/środowiskowych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 5 kwietnia 2014 roku, 8:06