Plany zajęć i podział na grupy | Wydział Chemii

Plan zajęć w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017

Uwagi dotyczące planów zajęć i list podziałów na grupy

  • Plany zajęć dla studiów prowadzonych przez wydział są publikowane nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, a dla pierwszych lat studiów po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • Wszystkich studentów obowiązuje uczestnictwo w zajęciach zgodnie z zamieszczonymi w gablotach listami podziałów na grupy ćwiczeniowe.
  • Przyporządkowanie osób do poszczególnych grup może się odbywać na zasadzie wymiany typu „osoba za osobę” na indywidualną prośbę zainteresowanych studentów.
  • Proszę uważnie śledzić zmiany w planach i na listach, szczególnie w pierwszym tygodniu zajęć.
  • Uwagi można zgłaszać wyłącznie we własnym imieniu mailowo na adres: planista.chemia@ug.edu.pl lub osobiście w pok. F122 do dnia 13.02.2017r., w póżniejszym terminie w Dziekanacie Studenckim.
  • Elektroniczne zapisy na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla studentów (link)
  • Oferta wykładów ogólnouczelnianych semestr letni 2016/17 dla studentów Wydziału Chemii - II rok Chemii i Ochrony Środowiska
     

Plany zajęć

Rok studiów Podział na grupy

 Aktualizacja planu 
i/lub list studentów:

Pierwszy rok:    
Chemia, wszystkie specjalności, licencjat, I rok  1 Ch lic. 13.02.2017r.
Ochrona Środowiska, licencjat, I rok 1 OŚ lic. 15.02.2017r.
Biznes Chemiczny, inżynierskie, I rok 1 BizChem inż. 15.02.2017r.
Drugi rok:    
Chemia, wszystkie specjalności, licencjat, II rok 2 Ch lic. 16.02.2017r.
Ochrona Środowiska, licencjat, II rok 2 OŚ lic. 06.02.2017
Trzeci rok:    
Chemia, wszystkie specjalności, licencjat, III rok  3 Ch lic. 07.02.2017r.
Ochrona Środowiska, licencjat, III rok 3 OŚ lic. 08.02.2017
Studia II stopnia (MSU) - I rok:    
Chemia, MSU, I rok 1 Ch mgr 04.02.2017r.
Chemia, MSU niestacjonarne, I rok 1 Ch nstac. mgr 04.02.2017r.
Studia II stopnia (MSU) - II rok:    
Chemia, MSU, II rok 2 Ch mgr 07.02.2017r.
Biznes i Technologia Ekologiczna, MSU, II rok 2 BiTE mgr 04.02.2017r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 lutego 2017 roku, 10:48