Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

19.04.2017 mgr Damian Marcinkowski Projektowanie, synteza i właściwości fizykochemiczne nowych oligopirydynowych kompleksów jonów metali d- i f-elektronowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10.04.2017 mgr Magdalena Kalisz Elektroluminescencja mikro- i nanostruktur polianilinowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
04.04.2017 mgr inż. Paulina Dmowska-Jasek Sieciowanie i właściwości niekonwencjonalnych mieszanin elastomerowych Politechnika Łódzka
31.03.2017 mgr inż. Magdalena Kupska Opracowanie nowych metodyk oznaczania związków bioaktywnych i zapachowych w próbkach owoców miechunki peruwiańskiej (Physalis peruviana) oraz innych "superowoców" jako narzędzi do oceny ich walorów zdrowotnych i sensorycznych Politechnika Gdańska
28.03.2017 mgr inż. Anna Maruszewska-Szewczyk Barwniki azometinowe i heterocykliczne pochodne pirolu - synteza, właściwości i zastosowanie Politechnika Łódzka
27.03.2017 mgr inż. Damian Dudzic Badania strukturalne i spektroskopowe kryształów wybranych kompleksów iminomocznika Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Wrocław
24.03.2017 mgr Marcin Modrzejewski New density functionals for modeling noncovalent systems Uniwersytet Warszawski
23.03.2017 mgr inż. Joanna Kryca Reaktor strukturalny do selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu: projektowanie katalizatora, badania transportu masy i kinetyki reakcji Uniwersytet Jagielloński
23.03.2017 mgr Koushika Chatterjee Developing new quantum chemistry methods based on extended random phase approximation Politechnika Łódzka
20.03.2017 mgr inż. Ziemowit Pokładek Synteza molekularnych przełączników azobenzenowych i związków fluorescencyjnych do zastosowania w biologii Politechnika Wrocławska
20.03.2017 mgr Dominika Majdecka Projektowanie hybrydowych nanomateriałów zawierających enzym do zastosowania w mikrobioogniwie paliwowym Uniwersytet Warszawski
16.03.2017 mgr inż. Marcin Włoch Synthesis, chemical structure and selected properties of novel poly(hydroxyurethane)s by non-isocyanate route Politechnika Gdańska
16.03.2017 mgr Ewa Jadwiga Dresler Eksperymentalne i kwantowochemiczne studia reakcji kondensacji wybranych związków karbonylowych z fenolem w środowisku kwaśnych cieczy jonowych Uniwersytet Opolski
15.03.2017 mgr inż. Rafał Ziewiecki Sposób otrzymywania roślinnych koniugatów polifenolowo-polisacharydowych, a ich struktura i właściwości antykoagulacyjne Politechnika Wrocławska
15.03.2017 mgr Edyta Mikuła Elektrochemiczne bioczujniki do oznaczania potencjalnych markerów choroby Alzheimera Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu
15.03.2017 mgr inż. Tomasz Jarosz Spectroelectrochemical investigations of three dimensional π-conjugated polimer structures based on 3-alkylthiophenes Politechnika Śląska
14.03.2017 mgr Daniel Macina Funkcjonalizacja mezoporowatych materiałów krzemianowych dla potrzeb wybranych procesów katalizy środowiskowej Uniwersytet Jagielloński
14.03.2017 mgr Grzegorz Guzik Badanie trwałych efektów radiacyjnych w cukrach prostych pod kątem identyfikacji napromieniowanej żywności Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
13.03.2017 mgr Paweł Tomasz Bącal Elektroosadzane stopy CuNiW i CuW. Nowe przykłady indukowanego współosadzania wolframu Uniwersytet Warszawski

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 marca 2017 roku, 13:17